رصد روز | رسانه تخصصی بنگاههای خصوصی

دستگاههای مسئول ظلم به برخی رد صلاحیت شدگان را جبران کنند

آیت الله خامنه ای رد صلاحیت شدگان شورای نگهبان

آیت الله خامنه ای رد صلاحیت شدگان شورای نگهبان

به گزارش رصد روز ، در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که صلاحیتشان احراز نشد جفا شد. به خودشان و خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که معلوم شد خلاف است. فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این مسایل را منتشر کردند. مطالبه من این است که دستگاه‌های مسئول جبران کنند.

 

دستگاههای مسئول ظلم به برخی رد صلاحیت شدگان را جبران کنند

 

 

خروج از نسخه موبایل