رانت بانک شهر برای شرکت های فرعی + اسناد

به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالیکه بانک شهر در پایان ۹ ماهه سال جاری با زیان انباشته ۲۳۸ هزار میلیارد ریالی یکی از زیان ده ترین بانکهای کشور در سال جاری بوده و میزان مطالبات غیرجاری آن در پایان شش ماهه سال به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال می رس...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالیکه بانک شهر در پایان ۹ ماهه سال جاری با زیان انباشته ۲۳۸ هزار میلیارد ریالی یکی از زیان ده ترین بانکهای کشور در سال جاری بوده و میزان مطالبات غیرجاری آن در پایان شش ماهه سال به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال می رسد اما بررسیها حکایت از رانت این بانک برای شرکتهای فرعی دارد.

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

مطالبات غیرجاری بانک شهر

مستنداً به اظهارات حسابرس مستقل ، این بانک ۹ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال از سنوات قبل از اشخاص طرف حساب با شرکتهای فرعی سرمایه گذاری شهر آتیه ، بازرگانی بین الملل شهر ، مسکن و ساختمان جهان ، راهبرد هوشمند شهر ، ساختمان و عمران شهر پایدار و توسعه نوآوری شهر طلب دارد عمدتا مربوط به وجوه علی الحسابهای پرداختی بابت انجام موضوع توافقهای بعمل آمده و هالوگرام¬های واگذاری و عملیات کارگزاری تسویه مطالبات پیمانکاران شهرداری بوده است. بنا به مراتب فوق، از آنجائیکه اقدامات بعمل آمده جهت وصول مطالبات معوق و سنواتی مذکور و تسویه پیش پرداختهای انجام شده منجر به نتیجه نگردیده و درقبال بخش عمده ای از این مطالبات تضامین معتبر و کافی اخذ نشده. 

بانک شهر

مطالبات از شرکتهای فرعی

در این شرایط باید از مدیران این بانک پرسید آیا در عدوم دریافت تضامین معتبر و کافی برای سایر اشخاص به خصوص مشتریان حقیقی چنین شرایطی فراهم است؟

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط