کنایه سنگین رئیس پیشین بانک مرکزی به رئیسی و تیم اقتصادی دولت

رئیس پیشین بانک مرکزی توئیتی خطاب به تیم اقتصادی دولن رئیسی و رئیس جمهور منتشر کرد. به گزارش رصد روز، عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نوشت: رئیس‌جمهور: به حاشیه راندن مدیران بی‌انگیزه و خسته، سیاست قطعی دولت است. منظورتان کدام مد...

رئیس پیشین بانک مرکزی توئیتی خطاب به تیم اقتصادی دولن رئیسی و رئیس جمهور منتشر کرد.

به گزارش رصد روز، عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نوشت:

  • رئیس‌جمهور: به حاشیه راندن مدیران بی‌انگیزه و خسته، سیاست قطعی دولت است.
  • منظورتان کدام مدیران ؟!
  • اقتصادانان بخط شده مدیران منصوبی که جراحی اقتصادی، تورم تک رقمی، ریشه کنی فقر مطلق، ساخت سالی ۱ میلیون مسکن و ایجاد سالی ۱ میلیون شغل بخشی از اقدامات شان بود؟

سوال همتی از رئیسی درباره «مدیران خسته»

مطالب مرتبط