موسوی لارگانی به آمارها درباره فولاد مبارکه رجوع کند / سؤال در مجلس پاسخ در عمل

موسوی لارگانی به آمارها درباره فولاد مبارکه رجوع کند / سؤال در مجلس پاسخ در عمل

چند روز پیش وزیر اقتصاد از احکامی خبر داد که برای متخلفان بازار سرمایه صادر شده بود در این میان مسئله مهم عدم ایفای حق سهامدارانی بود که سرمایه شان در مدت کوتاهی گاهاً بیش از نصف کاهش پیدا کرد اما سکوت نمایندگان مجلس در این باره ابهامات جدیدی را خلق کرد

منتظر واکنش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد موسوی لارگانی هستیم

منتظر واکنش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد موسوی لارگانی هستیم

رسانه های معاند نظام که هر مسئله ای را در داخل کشور در بوق و کرنا می کنند در مواجهه با مسئله ای که به هر شکلی مورد تأئید یکی از افراد در دستگاههای مختلف است با هجمه بیشتری عمل خواهند کرد و عجیب اینجاست که مسئله ای که از حیث حساسیت جایگاه قابل اهمیتی دارد در مناسبات رفتاری آقای موسوی لارگانی در نظر گرفته نمی شود. 

بررسی چند موضوع درباره موسوی لارگانی و پاسخ به ادعاهایش علیه فولاد مبارکه + اسناد

بررسی چند موضوع درباره موسوی لارگانی و پاسخ به ادعاهایش علیه فولاد مبارکه + اسناد

اخیراً موضوعی با محوریت موسوی لارگانی در مجلس درباره فولاد مبارکه به راه افتاده که ابتدا به محور تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توسط موسوی لارگانی می پردازیم:محورهای این تحقیق عبارتند از: بررسی دلایل کاهش حجم صادرات ، عملکرد مالی ، انتصابات خلاف قانون ، افزایش هزینه های تولید ، پرداخت حقوقهای نجومی ، مداخله متعدد مدیریت در فرآیند خرید.

هزینه های سربار تولید از جنس حرفهای موسوی لارگانی

هزینه های سربار تولید از جنس حرفهای موسوی لارگانی

ناصر موسوی لارگانی به درست یا اشتباه با مدرکی بسیار غیرمرتبط به کرسی نائب رئیسی کمیسیون اقتصادی در مجلس قبل تکیه زد و به خوبی با چالشهای تولید در کشور آشناست آیا مطالعه وضعیت موجود در کارخانجات تولیدی و شکل بقای آنها در سخت ترین شرایط کشور کافی نیست که در ادبیات خود تجدید نظر کند؟

صدای رسانه های معاند نباشیم

صدای رسانه های معاند نباشیم

موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس که در چند وقت گذشته بحث تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را براساس حدسیات خود مطرح نمود صدایش از رسانه های معاند شنیده می شود

حامیان طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه چه نیتی دارند؟

حامیان طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه چه نیتی دارند؟

تقارن دو اتفاق با هم یعنی همزمانی طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و عضویت موسوی لارگانی در هیئت رئیسه فدراسیون کشتی طبیعتاً دو موضوع را کنار هم می گذارد که در یکی از آنها موضوع کارخانه فولاد مطرح است و در دیگری چرایی این تفحص مورد بررسی قرار می گیرد و البته باید اذعان کرد که در هر دو موضوع مخالف و موافقانی وجود دارند که با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی اقدام به انتشار برخی مطالب می کنند.؛