افزایش ۱۴۰ درصدی تولید دو خودروساز کشور

افزایش ۱۴۰ درصدی تولید دو خودروساز کشور

دو خودروسازی بزرگ کشور در مجموع موفق شدند آمار تولید خود را نسبت به فروردین سال قبل ۱۴۰ درصد افزایش دهند در این بین ایران خودرو سهم قابل توجهی در آمار ارائه شده داشت.