پکن تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های چینی را محکوم کرد

پکن تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های چینی را محکوم کرد

رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی اجرایی سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در تعدادی از شرکت‌های چینی دارای ارتباطات ادعایی با بخش‌های نظامی و جاسوسی این کشور را ممنوع کرد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران باعث پیچیدگی هر چه بیشتر در روابط تجاری واشنگتن با پکن می‌شود.