منتقدین ناآگاهند یا مدیران کار نابلد؟ / رمزگشایی از نامه طهرانچی به مدیر یک واحد آموزشی

منتقدین ناآگاهند یا مدیران کار نابلد؟ / رمزگشایی از نامه طهرانچی به مدیر یک واحد آموزشی

یک روز پس از انتشار گزارش احضار یکی از اعضای هیئت علمی به کمیته انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد نامه ای خطاب به مدیر واحد آموزشی خوزستان نوشت که دارای نقدهای بسیاری است.

احضار یک عضو هیئت علمی به کمیته انتظامی دانشگاه آزاد / تعبیر از واقعیت به فضاسازی

احضار یک عضو هیئت علمی به کمیته انتظامی دانشگاه آزاد / تعبیر از واقعیت به فضاسازی

متأسفانه آنطور که خبر می رسد یکی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به کمیته انتظامی این دانشگاه احضار شد. اگر بنا بود با چند احضار و تعلیق شاهد متوقف شدن مطالبه گری در دانشگاه آزاد باشیم پیش تر باید این اتفاق می افتاد

احضار وزیر صمت به دیوان محاسبات

احضار وزیر صمت به دیوان محاسبات

زرای مربوطه با حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگی‌ها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند.