استاندار تهران تاکید کرد
دورکاری در شهرهای نارنجی و قرمز ارائه خدمات ضروری به مردم را به تعویق نیندازد

استاندار تهران با اشاره به لزوم تشریک مساعی دستگاه های اجرایی جهت اجرای محدودیت های کرونایی تاکید کرد: دوکاری در شهرهای نارنجی و قرمز استان تهران، ارائه خدمات ضروری به مردم را به تعویق نیندازد.

دورکاری کارکنان و طرح ترافیک جزو پیشنهاد محدودیت‌های جدید کرونایی نیست

استاندار تهران با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی که امکان دورکاری دارند و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند می‌توانند از دورکاری استفاده کنند، گفت: دورکاری کارکنان و لغو طرح ترافیک جزو پیشنهادات اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی نیست.

آقای بندپی به معاونت جعلی شهرداری و تخلفات شهردار لواسان رسیدگی کنید

نکته قابل تامل آنکه نامبرده باعلم و آگاهی قبلی به تخلفات و مجازات های مذکور،  ضمن تهیه نامه ای توسط جناب آقای رودکی با سمت جعلی معاون شهردار و بدون رعایت مراتب اداری خطاب به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران درخواست ماموریت نموده که این نامه هیچ گاه به آن سازمان ارسال نگردیده