صورت‌های مالی بورس در روزهای آینده منتشر می شود

صورت‌های مالی بورس در روزهای آینده منتشر می شود

رئیس سازمان بورس با تأکید بر این‌که این مجموعه یک‌ نهاد عمومی غیردولتی است و هیچ الزامی برای انتشار صورت‌های مالی خود ندارد، گفت: در چند روز آینده صورت‌های مالی سازمان برای نخستین بار منتشر می‌شود.