دلارهای بیمه آسیا در آذربایجان گم شد!!!

دلارهای بیمه آسیا در آذربایجان گم شد!!!

تأسیس یک شرکت بیمه ای جدید به نام آسیا_آذ در جمهوری آذربایجان حاشیه های زیادی برای بیمه آسیا داشته که در نهایت منجر به از دست دادن مبالغ ارزی قابل توجه برای این شرکت بیمه شد.

بیمه آسیا بدهکارترین بیمه کشور

بیمه آسیا بدهکارترین بیمه کشور

بدهکارترین شرکت بیمه ای کشور یعنی بیمه آسیا سهم رقم قابل توجهی را در این ردیف به خود اختصاص داده است. بیش از ۹۴ هزار میلیارد بدهی برای این شرکت بیمه ای در پایان نه ماهه ۹۹ به ثبت رسیده است.