بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به کارکنان در بیمه سرمد + سند

بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به کارکنان در بیمه سرمد + سند

شرکت بیمه سرمد البته در چندسال اخیر روند خوبی را در صنعت بیمه داشته و آهنگ حرکتی آن نیز قابل توجه است. اما مسائلی در ریز صورتهای مالی آن وجود دارد که باید دید مهدی مهدوی که در هیئت مدیره شرکت متبوع خود به عنوان عضو علی البدل و دبیر آن دیده می شود چه پاسخی برای آن خواهند داشت.