عوامل اصلی کاهش صادرات ایران در سال ۹۹

عوامل اصلی کاهش صادرات ایران در سال ۹۹

سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش درآمد‌های نفتی، شوک ارزی و پیامد‌های آن، تحریم شرکت‌های پتروشیمی و پاندمی کرونا را از جمله مهم‌ترین عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ عنوان کرد.

رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است

رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است

یک کارشناس اقتصادی گفت: عامل اصلی تورم کشور در بلند مدت رشد نقدینگی مزمن است و برای مهار اساسی و ریشه‌ای تورم مهم این است که ما رشد نقدینگی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.

ایران خودرو از تحریم ها عبور کرد

ایران خودرو از تحریم ها عبور کرد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: ایران خودرو، در شرایط تحریم های بین الملل دستاوردهای بسیار مطلوبی داشته و با افزایش ۳۵ درصدی تولید در سال گذشته، از تحریم ها عبور کرده است.