چرا افراد شخصیت‌های متفاوت دارند؟

چرا افراد شخصیت‌های متفاوت دارند؟

هرکس علایق،خصوصیات، طرز فکر و تمام ویژگی‌ها مخصوص به خود را دارد که شخصیت را می‌سازند اما این شخصیت‌ها چگونه به‌وجود می‌آیند و چرا متفاوت هستند؟