سرکوب قیمت ها آتش زیر خاکستر واحدهای تولیدی / موج جدید تورم جهانی در راه است

تورم حاصل از کرونا در بخش تولید بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در این شرایط باید به دنبال راه حلی بود که اولا تعدیل مسئله عرضه و نسبت آن با تقاضا حل شود و دوماً زیان حاصل از به وجود آمدن این شرایط به خوبی مرتفع شود اما در عین حال می بینیم که تنها راه حل موجود به موضوع سرکوب قیمت ها بر می گردد