محمدرضا پورابراهیمی : آقای جهانگیری آدرس غلط به مردم ندهیم

محمدرضا پورابراهیمی بیان کرد موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه تصمیم گیری شده و بعد که در مرداد ماه به دستور رهبری شورای هماهنگی اقتصادی کشور تشکیل شد کار انجام شده شما در آنجا مطرح گردید. تمام مسئولیت آن برعهده شماست و باید آن را بپذیرید.

۱۵ صندلی در اختیار ۴ نفر از اعضای هیئت مدیره سمگا

بجز سمتی که در سمگا در اختیار این اعضاست ۱۵ صندلی دیگر را برای خود کرده اند اما مسئله اینجاست که آیا در کشور جوان مستعد و کاربلد و متخصص کم داریم که باید این چنین شاهد تقسیم سمتهای مختلف در بین این افراد باشیم.

جهانگیری: توان ترانزیتی ایران را با هدف افزایش بازدارندگی ارتقا می‌دهیم

معاون اول رییس جمهوری، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی داخلی برای اتصال به کریدورهای بین المللی را رویکردی راهبردی دانست و گفت: ارتقای موقعیت ترانزیتی کشور برای پیشرفت و توسعه و افزایش قدرت بازدارندگی ایران لازم و ضروری است.