بیوگرافی حسن شکوهی همسر ساناز هرندی

بیوگرافی حسن شکوهی همسر ساناز هرندی

بیوگرافی حسن شکوهی همسر سازناز هرندی که با بازی که  در سالهای گذشته در آثار مهران مدیری به شهرت رسید نشان می دهد که وی متولد ۱۳۵۰ است و جدا از کار بازیگری مدیریت تولید آثار زیادی را بر عهده داشت.