فریاد حق طلبی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به بسیج اساتید کشور رسید

فریاد حق طلبی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به بسیج اساتید کشور رسید

پس از آنکه در چندوقت گذشته مطالبات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به جایی نرسید و مدیران این دانشگاه نسبت به این اعتراضات واکنشی نشان ندادند حالا اساتید و اعضای هیئت علمی در نامه ای به رئیس بسیج اساتید کشور خواستار آن شدند تا این نهاد نسبت به شرایط موجود واکنش نشان دهد.

به داد اساتید دانشگاه آزاد برسید تبدیل به ترند شد / جناب طهرانچی پیام مسئله آشکار است

به داد اساتید دانشگاه آزاد برسید تبدیل به ترند شد / جناب طهرانچی پیام مسئله آشکار است

اما موضوع جالبی که قابل تأمل است ترند شدن ” به داد اساتید دانشگاه آزاد برسید ” از دو روز قبل تا کنون است که تنها یک پیام از آن مخابره می شود و آن نارضایتی جمعیت بسیار زیادی از اساتید دانشگاه آزاد است.

صدور احکام ناعادلانه درباره برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

صدور احکام ناعادلانه درباره برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

صدور احکام ناعادلانه برای سه تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی موجی از واکنش ها را رقم زد تلاشهای صورت گرفته این افراد جهت مطالبات صنفی و مسائل با تجمع در مقابل مجلس و دانشگاه آزاد مطابق با نص ۲۷ قانون اساسی به صورت کاملا مسالمت آمیز و به دور از مسائل فراصنفی صورت گرفت