بازار بورس چشم‌ به‌ راه روزهای بهتر

بازار بورس چشم‌ به‌ راه روزهای بهتر

حدود ۱۰ ماه از ریزش شاخص بورس می‌گذرد و تا کنون اقدام موثری برای ساماندهی به این بخش از اقتصاد در دستور کار قرار نگرفته است. البته این موضوع به معنای فراموش شدن بازار سرمایه نیست، چراکه می‌بینیم در روزهای اخیر اصلاح وضعیت بازار و حمایت از دارایی سهام‌داران یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری شده است.