شلیک چریک سینمای ایران به قلب فساد اقتصادی

شلیک چریک سینمای ایران به قلب فساد اقتصادی

تصویربرداری سریال جدید مرکز سیمافیلم با عنوان «طلاق» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی همچنان ادامه دارد و گروه پس از ضبط صحنه‌های خارجی برای ادامه تصویربرداری در غرب تهران مستقر خواهند شد.