بیوگرافی متین ستوده همسر علی زندی

بیوگرافی متین ستوده همسر علی زندی

بیوگرافی متین ستوده همسر علی زندی نشان می دهد که او متولد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۴ است که در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرده مردم متین ستوده در قاب تلویزیون بیشتر به واسطه سریالب لیسانسه ها به یاد دارند جایی که او بسیار درخشید.