بازگشایی مدارس در اول مهرماه سیاست اول آموزش و پرورش

بازگشایی مدارس در اول مهرماه سیاست اول آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش از آغاز واکسیناسیون معلمان از عید غدیر خم در کشور با همت وزارت بهداشت خبر داد و گفت: سیاست قطعی امسال، بازگشایی حضوری مدارس کشور است. وی از برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس از مهرماه امسال خبر داد.

همه معلمان مشمول رتبه بندی نمی شوند

همه معلمان مشمول رتبه بندی نمی شوند

وزیر آموزش و پرورش گفت: هدف از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، ارتقای صلاحیت و توانمندی معلمان است و افزایش دستمزد معلمان به تبع افزایش صلاحیت اتفاق می‌افتند، اما از اهداف این طرح نیست.