اعضای هیئت مدیره پتروشیمی جم اجماع غیر متخصص ها + سند

اعضای هیئت مدیره پتروشیمی جم اجماع غیر متخصص ها + سند

اعضای هیئت مدیره پتروشیمی جم به سبب عدم ارتباط مدرک تحصیلشان با پتروشیمی جالب توجه به نظر می آیند. اینکه ضعف نظارتی در بخش خصوصی سبب شده تا افراد با هر مدرکی در هر جایگاهی حضور داشته باشند کافی خواهد بود تا این اشتباه تکرار شود؟

کارشناس ادبیات زبان انگلیسی بازرس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای

کارشناس ادبیات زبان انگلیسی بازرس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای

نگاهی به ترکیب برخی از شرکتها و بررسی مدرک تحصیلی مدیران ما را روبروی یک سؤال بزرگ قرار می دهد و آن اینکه جایگاه تخصص در کشور کجاست و اگر بنا باشد نزد مدیران مجموعه پرطمطراقی مانند فروشگاههای زنجیره ای این اصل رعایت نشود باید چه انتظاری از سایر شرکتها داشت.