مدیریت ایران خودرو گام های خوبی در بومی سازی تولید و عرضه محصولات جدید برداشته است

مدیریت ایران خودرو گام های خوبی در بومی سازی تولید و عرضه محصولات جدید برداشته است

عزت الله اکبری تالارپشتی سیاست تولید خودرو با کیفیت ، نهضت داخلی سازی قطعات و عرضه محصولات جدید در شرکت ایران خودرو را مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت : توسعه همکاری این خودرو ساز با شرکت های دانش بنیان موجب توسعه استقلال صنعتی کشور می شود .