ذوب آهن اصفهان کمترین میزان تولید سه ماهه اخیر را ثبت کرد

ذوب آهن اصفهان کمترین میزان تولید سه ماهه اخیر را ثبت کرد

این شرکت تولیدی در اسفند ماه سال گذشته موفق شده بود ۱۰۵ هزار و ۵۵۴ تن تولید را رقم بزند. این مقدار در فروردین ماه با افزایشی قابل قبول به ۱۰۹ هزار و ۹۰۳ تن رسید اما در اردیبهشت ماه موتور افزایش تولید ذوب آهن پویایی دو ماهه را نداشت

کاهش تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران

کاهش تولید در شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران که با نماد فملی در بورس فعالیت میکند در اردیبهشت ماه به رقم تولیدی ۵ میلیون و ۲۴ هزار و ۹۳۸ تن دست یافت که در مقایسه با ۵ میلیون و ۴۲ هزار و ۵۶۶ تن تولید فروردین ماه کاهش ۱۷ هزار و ۶۲۸ تنی را نشان می دهد. 

کاهش تولید جوجه یک روز ه در کشور

کاهش تولید جوجه یک روز ه در کشور

مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی گفت: در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی تولید شده و تولید جوجه یکروزه گوشتی در اردیبهشت حدود ۱۱۸ میلیون قطعه پیش بینی می شود.