از دولت سایه وزارت نفت سیزدهم تا ستاد قالیباف

این روزها اغلب بانیان وضع موجود که در سه سال گذشته تاکنون نمایندگان دولت سایه جلیلی در وزارت نفت دولت سیزدهم بوده‌اند،به ستاد قالیباف مهاجرت کرده‌اند!

به گزارش رصد روز، این روزها اغلب بانیان وضع موجود که در سه سال گذشته تاکنون نمایندگان دولت سایه جلیلی در وزارت نفت دولت سیزدهم بوده‌اند،به ستاد قالیباف مهاجرت کرده‌اند! فراتر از توجه به تغییر رنگ یک شبه این افراد از جلیلی به قالیباف،واقعا اگر قرار باشد بانیان وضع موجود نفت در دولت احتمالی قالیباف نیز سمت داشته باشند پس چه انگیزه‌ای برای کارکنان این صنعت باقی می‌ماند که منجر به رای به قالیباف شود؟

باید منتظر ماند و دید که آیا در ادامه، از افراد موجّه و مورد وثوق کارکنان صنعت نفت، کسانی به میدان قبول مسئولیت در این ستاد و شکستنِ انحصار این بانیان وضع موجود خواهند آمد؟

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط