سنگین ترین صف های خرید و فروش بورس امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

خالص سفارشات خرید سهام به بیش از ۹۸۵میلیارد تومان می‌رسد. «انبوه سازی، املاک و مستغلات» کم اقبال‌ترین صنعت امروز بود و گفتنی است حجم صف شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) به ۱۶.۶درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

به گزارش رصد روز، خالص سفارشات خرید سهام به بیش از ۹۸۵میلیارد تومان می‌رسد. «انبوه سازی، املاک و مستغلات» کم اقبال‌ترین صنعت امروز بود و گفتنی است حجم صف شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) به ۱۶.۶درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۱۹۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۲۰۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۹۸۵میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید «مدیریت»، «شسپا» و «کپرور» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۱۹۷میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش «صبا»، «وشمال» و «ثنام» در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۸۶۵میلیارد تومان (۷۳درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۱۹۵میلیارد تومان (۹۴درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۲۱نماد و حجم صف‌های فروش در سه نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف حجم صف شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) به ۱۶.۶درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«فرآورده‌های نفتی» محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای ۱۶۴میلیارد تومان است و پس از آن گروه «استخراج ذغال سنگ» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۱۴۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «انبوه سازی، املاک و مستغلات» با فشار فروش ۶میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۶۸درصد از هزار و ۳۹۵میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع دو هزار و ۷۷۵میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۵۰درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به چهار هزار و ۱۷۵میلیارد تومان خواهد رسید.

12

 

مطالب مرتبط