صفحه تماس با ما رصد روز

در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد به رصد روز  از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام فرمایید.

aminrajabkhah64@gmail.com

و یا با شماره تلفنهای ۰۹۲۲۶۹۸۸۹۳۹ و ۰۹۱۱۱۴۹۹۳۰۰ تماس حاصل نمائید.