زمان واریز یارانه معیشتی تیر ماه اعلام شد

زمان واریز یارانه معیشتی تیر ماه اعلام شد

بیستمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۰ تیر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. در این ماه ششمین قسط وام کرونا را از حساب سرپرستان خانوارهایی که این وام را گرفتته‌اند برداشت می‌کند.

تشریح طرح بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

تشریح طرح بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد.