آتش سوزی در پالایشگاه تهران مهار شد

آتش سوزی در پالایشگاه تهران مهار شد

سخنگوی پالایشگاه نفت تهران گفت: آتش به طور کامل مهار شده و به هیچ یک از مخازن دیگر سرایت نکرده، ولی چون فراورده نفتی بوده اطفای آن منوط به احتراق کل محتویات داخل مخزن است.

بازگشت نفت ایران مانع صعود قیمت‌ها نخواهد شد

بازگشت نفت ایران مانع صعود قیمت‌ها نخواهد شد

تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش بینی کردند قیمت نفت امسال تحت تاثیر بهبود تقاضا که بحران ویروس کرونا در هند و بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار را تحت الشعاع قرار می دهد، رشد تدریجی خواهد داشت.