شرکت حفاری شمال با هیئت مدیره ای عجیب + اسناد

شرکت حفاری شمال با هیئت مدیره ای عجیب + اسناد

بررسی اعضای هیئت مدیره این شرکت نشان می دهد که با توجه به حوزه فعالیت آن یعنی حفاری چاه های نفت و گاز مدارک دانشگاهی اعضای هیئت مدیره آن نیاز به بررسی دارد و به عبارتی دیگر برخی از اعضای هیئت مدیره دارای مدرک مرتبط با جایگاه شغلی خود نیستند. 

بهای گاز کدام مشترکان رایگان می‌شود؟

بهای گاز کدام مشترکان رایگان می‌شود؟

یکی از طرح‌های وزارت نفت برای بهینه‌سازی و کاهش مصرف گاز در ماه‌های سرد سال تخفیف ۱۰۰ درصدی گازبهای مشترکین کم‌مصرف است. این طرح در هیأت وزیران پس از تعیین الگوی مصرف اعطای تخفیف به تصویب رسید.

صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت چه پیام سیاسی دارد؟

صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت چه پیام سیاسی دارد؟

پیمان مولوی می‌گوید: به نظر می‌رسد عدد فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ یک اهرم و یا نشانی است که ما لاجرم باید به سمت حذف تحریم‌ها حرکت کنیم؛ بنابراین این عدد بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد وجه سیاسی اش اهمیت دارد.