حملات سعید جلیلی به دولت روحانی

حملات سعید جلیلی به دولت روحانی

سعید جلیلی گفت: با ساخت مسکن نه تنها نیاز مردم برطرف می‌شود بلکه این صنعت به عنوان پیشران و در ارتباط با بیش از صد صنعت دیگر بوده و همچنین در رابطه مستقیم با بحث اشتغال است.

وعده های توخالی و بدون برنامه نامزدها

وعده های توخالی و بدون برنامه نامزدها

پوپولیست‌ها زود به میدان برگشتند! این تازه‌ترین برایند شعارها و وعده‌های تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است که قرار بود برنامه ارائه دهند و شعار ندهند.

واکسن داشته باشیم ، واکسیناسیون عمومی تا آذر تکمیل می‌شود

واکسن داشته باشیم ، واکسیناسیون عمومی تا آذر تکمیل می‌شود

رییس جمهور گفت: اگر واکسینه کردن افراد بالای ۶۰ سال تا مردادماه تمام شود ما سه ماه فرصت می‌خواهیم که به واکسیناسیون عمومی بپردازیم و اگر واکسن کافی در اختیار باشد تا آذرماه می‌توانیم واکسیناسیون عمومی را هم تکمیل سازیم.

همتی: من عامل تغییرم، نه بانی وضعیت موجود

همتی: من عامل تغییرم، نه بانی وضعیت موجود

عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری گفت: آنهایی که می‌گویند عملکرد همتی بخشی از وضعیت فعلی است بدانند، من از دو سال و نیم پیش تاکنون، بخشی از تغییر وضعیت موجودم نه بانی وضعیت موجود.