ارزش روز پالایش یکم ۱۲ تیر ۱۴۰۰

ارزش روز پالایش یکم ۱۲ تیر ۱۴۰۰

صندوق پالایش یکم، امروز در اولین روز منفی به پایان رسید و قرمزپوش به اتمام رسید و در پایان معاملات ارزش هر واحد صندوق پالایش‌یکم با ۲.۱۷ در صد افت نسبت به روز معاملاتی قبل ۷۰ هزار و ۴۰۰ ریال معامله شد.

حسن روحانی: کشور را با رشد اقتصادی مثبت به دولت آینده تحویل می دهیم

حسن روحانی: کشور را با رشد اقتصادی مثبت به دولت آینده تحویل می دهیم

قول مهم روحانی به دولت رئیسی ، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در دوران جنگ اقتصادی می‌خواستند ما را محاصره کنند و بشکنند، اما مردم به میدان آمدند، گفت: ما توانستیم جای نفت محصول دیگری را صادر کنیم و ارز را بدست بیاوریم و بازار ما پر جنس بود و قحطی نبود.