با رفتن رییسی اجرای سند تحول قضایی متوقف نمی‌ شود

با رفتن رییسی اجرای سند تحول قضایی متوقف نمی‌ شود

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه سند تحول قضایی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با رفتن آیت الله رییسی به قوه مجریه اجرای این سند متوقف نخواهد شد و برنامه‌های آتی قوه قضاییه بر اساس آن سند تنظیم خواهد شد.

باید مبارزه با فساد در دستگاه قضا ادامه پیدا کند / رضایت ۷۰ درصدی مردم از عملکرد قوه قضاییه

باید مبارزه با فساد در دستگاه قضا ادامه پیدا کند / رضایت ۷۰ درصدی مردم از عملکرد قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه گفت: محور حرکت ما، مساله تحول و مبارزه با فساد و قانونمنداری و توجه به مردم بود که آنرا دنبال کردیم و شعارهایمان را تبدیل به برنامه و برنامه‌مان را به کارنامه تبدیل کردیم.