مؤسسه اعتباری توسعه منحل می شود؟

مؤسسه اعتباری توسعه منحل می شود؟

مؤسسه اعتباری توسعه که مدتهاست شرایط وخیمی را پشت سر می گذارد حالا خطر انحلال را بیش از هر وقت دیگری احساس می کند منحل شدن این مؤسسه وضعیت کارمندان آن را در معرض ابهام پر رنگی قرار می دهد.

توالی انتصابات پرابهام در دومین بانک کشور / بانک ملی بانک ملی باشد

توالی انتصابات پرابهام در دومین بانک کشور / بانک ملی بانک ملی باشد

انتصابات پرابهام در بانک ملی و شرکتهای زیر مجموعه آن توالی نا امید کننده ای در یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور است که حضور سید فرید موسوی به آن دامن زد. اما باید دید چرا در نظام بانکی کشور در چندسال گذشته هربار که نام انتصابات پرابهام شنیده شد نام بانکی ملی نیز در کنار آن پر رنگ است.

حمایت از تولید در اولویت برنامه های بانک رفاه کارگران

حمایت از تولید در اولویت برنامه های بانک رفاه کارگران

کارگران و بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلی بانک رفاه کارگران همواره در کانون توجهات این بانک قرار داشته‌اند و بخش قابل توجهی از برنامه‌های توسعه‌ای بانک رفاه با محوریت رفع نیازهای مالی آن‌ها و ارائه خدمات متنوع تسهیلاتی به آنان تدوین و اجرایی شده است.

تنها ۲۰ درصد متقاضیان تسهیلات تولید و اشتغال دریافت کردند

تنها ۲۰ درصد متقاضیان تسهیلات تولید و اشتغال دریافت کردند

به گزارش رصد روز ، از ابتدای اسفند ۹۷ تا پایان اسفند ۹۹ تعداد ۷ هزار و ۵۲۷ فقره ثبت نام برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال صورت گرفته است. در این مدت ۲ هزار و ۹۱۳ مورد برای دریافت تسهیلات به ارزش ۲۱ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان به بانکها معرفی شده اند. در