آغاز بازارگردانی در بورس از هفته آینده

آغاز بازارگردانی در بورس از هفته آینده

از سال ۹۲ که در سازمان برنامه و بودجه بودم و بعد به وزارت اقتصاد آمدم هیچ وقت دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و امسال هم در برنامه دولت نبوده است که از بانک مرکزی استقراض کند.

ایجاد تعادل دربازار بورس با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت ها

ایجاد تعادل دربازار بورس با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت ها

درحالی که شاخص کل بورس و فرابورس همچنان به سمت کاهشی شدن تمایل دارند درحالی که از وضعیت بازارهای موازی انتظار می رود چراغ بازار سرمایه سبز باشد، یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اجبار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت ها، می تواند تاثیر زیادی روی تعادل بخشی به این بازار داشته باشد.

دی گرانترین و وتجارت ارزانترین نماد گروه بانکی

دی گرانترین و وتجارت ارزانترین نماد گروه بانکی

نماد دی که به تازگی خود را از بند ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت رها کرده این روزها گرانترین نماد گروه بانکی است. نماد دی سود یک هفته ای خود را ۲۵.۵۹ درصد می بیند که این مسئله در سود سه ماه که به ۱۰۴.۳ درصد می رسد می تواند نگاهها را به سمت این نماد بیش از پیش جلب کند. 

کاهش ۲۲۰ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان + سند

کاهش ۲۲۰ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان + سند

درآمدهای عملیاتی مهمترین بخش درآمدهای یک شرکت هستند که می تواند نقش بسزایی در سودآوری شرکت داشته باشند که هرچقدر این میزان در صورتهای مالی یک شرکت بیشتر باشد می توان به سود ده بودن آن اطمینان داشت.