بیوگرافی بابک خرمدین کارگردان

بیوگرافی بابک خرمدین کارگردان

بیوگرافی بابک خرمدین کارگردان از پسر با استعدادی خبر می دهد که در سال ۱۳۵۳ در تهران متولد شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به دست پدر و مادرش به قتل رسید.

دیدار علی دایی با کودک کار

دیدار علی دایی با کودک کار

دیدار علی دایی با کودک کار در برنامه دعوت بازتابهای زیادب داشت. کاجرا از اینجا شروع شد که این نوجوان خواب علی دایی را می بیند و بعد از آن آرزویش دیدن علی دایی می شود.

محسن لرستانی آزاد شد

محسن لرستانی آزاد شد

محسن لرستانی آزاد شد این خبری بود که امروز بهمن بابازاده خبرنگار در صفحه توئیتر خود منتشر کرد. این خواننده که مدتها مسائل زیادی در موردش مطرح بود سرانجام با وثیقه ۳ میلیاردی آزاد شد. 

عجیب ترین کاندیداهای ریاست جمهوری

عجیب ترین کاندیداهای ریاست جمهوری

هنگام ثبت کاندیداهای ریاست جمهوری همیشه عجیب ترین کاندیداهای ریاست جمهوری شکار رسانه ها می شوند در دوره سیزدهمین این انتخابات نیز چهره هایی برای ثبت نام آمدند که هم عجیب بودند هم گاهاً تعجب برانگیز.