قیمت دلار و یورو ۲ آذر ۹۹ / نوسان حرف اول و آخر می زند

قیمت دلار ۲ آذر ۹۹ امروز هم نتوانست روی موج مورد انتظار حرکت کند و در نتیجه شاهد درجا زدن در رنج قدمتهای چند روز گذشته بودیم. قیمت یورو ۲ آذر ۹۹ نیز هرچند که شروع طوفانی داشت اما در نهایت شاهد عرق کردن این تب تند بودیم.