پیش بینی قیمت مسکن در ۱۴۰۰

پیش بینی قیمت مسکن در ۱۴۰۰

پیش بینی قیمت مسکن در ۱۴۰۰ نیز حکایت از رشد قیمت آن دارد. این موضوع حداقل تا بهار ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت تا شاید برخی از طرحهای بازدارنده در این مورد وضع شود اما تا این لحظه باید گفت افزایش قیمت مسکن درسال ۱۴۰۰ اجتناب ناپذیر است

۶۰۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله ساخت قرار دارد

۶۰۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله ساخت قرار دارد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: ۶۰۰ هزار واحد مسکن ملی در قالب پروژه‌های واگذاری گروهی زمین، مشارکتی، متوسط و بزرگ مقیاس، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و تفاهم با دستگاه‌ها در مرحله ساخت قرار دارد.

رکود بی سابقه ساخت و ساز مسکن در تهران

رکود بی سابقه ساخت و ساز مسکن در تهران

بدترین سال ساخت‌وساز در تهران، امسال به ثبت می‌رسد. آمار رسمی تیراژ ساخت مسکن در پایتخت نشان می‌دهد، روند عرضه طی ۱۱ ماه اول امسال به گونه‌ای بوده که بسیار بعید است تعداد کل آپارتمان‌های جدید در سال ۹۹ به «کف عرضه در بازه زمانی ۱۶ سال گذشته» برسد.

حباب ۲۰درصدی در بازار مسکن

حباب ۲۰درصدی در بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است که اگر هزینه‌های زمین، ساخت و حتی سود متعارف را از قیمتهای فروش مسکن بیرون بیاوریم نرخهای فعلی در مناطق مختلف تهران دست کم بین ۱۵ تا ۲۰درصد حباب دارد که به جیب سوداگران می‌رود.