آذری جهرمی اعلام کاندیداتوری کرد

محمد جواد آذری جهرمی امروز رسماً اعلام کاندیداتوری کرد

به گزارش رصد روز ، محمد جواد آذری جهرمی امروز رسماً اعلام کاندیداتوری کرد. آما آنچه درباره او وجود دارد شائبه کاندیدای در سایه است که باید دید جوانترین وزیر کشور قصدش بر این است که در ادامه کارزار انتخاباتی بله نفع کسی کنار بکشد یا اینکه این موضوع تنها شائبه ای برای کم رنگ حضور او در انتخابات است.

 

مطالب مرتبط