آصفری: استادانی که اخراج شدند مدرک تحصیلی معتبر نداشتند!

به گزارش رصد روز، نماینده اراک در مجلس، با رد موضوع خالص سازی می‌گوید: این‌ها خالص سازی نیست. اولا بحثی که در دانشگاه‌ها رخ داده و عذرکسانی که خواسته اند بر مبنای نگاه حزبی نبوده است یک تعدادی از آن‌ها مدارکشان معتبر نبوده و یا حالت استخد...

به گزارش رصد روز، نماینده اراک در مجلس، با رد موضوع خالص سازی می‌گوید: این‌ها خالص سازی نیست. اولا بحثی که در دانشگاه‌ها رخ داده و عذرکسانی که خواسته اند بر مبنای نگاه حزبی نبوده است یک تعدادی از آن‌ها مدارکشان معتبر نبوده و یا حالت استخدامشان تایید شده نبوده است.

 محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس، در گفت‌وگویی با رد موضوع خالص سازی می‌گوید: این ها خالص سازی نیست. اولا بحثی که در دانشگاه ها رخ داده و عذرکسانی که خواسته اند بر مبنای نگاه حزبی نبوده است یک تعدادی از آن ها مدارکشان معتبر نبوده و یا حالت استخدامشان تایید شده نبوده است. خب حالا ممکنه برخی از آنها در جریانات مرتبط با اغتشاشات آتش بیار معرکه بوده اند.

وی ادامه داد: البته ما اعتقاد داریم که در دانشگاه ها باید کرسی های آزاد اندیشی وجود داشته باشد و نباید با افراد به جرم ابراز عقیده برخورد کنیم، مگر اینکه دست به کار براندازی بزنند. وقتی کسی یک سناریوی براندازی را دنبال میکند، طبیعتا باید در فضایی خارج از دانشگاه این کار را انجام دهد، نه اینکه با پول بیت المال این کار را انجام دهد. همه از نقد منصفانه استقبال می‌کنند.

بحثی که در دانشگاه ها رخ داده و عذرکسانی که خواسته اند بر مبنای نگاه حزبی نبوده است یک تعدادی از آن ها مدارکشان معتبر نبوده و یا حالت استخدامشان تایید شده نبوده است. خب حالا ممکنه برخی از آنها در جریانات مرتبط با اغتشاشات آتش بیار معرکه بوده اند. این استادان کمتر از ۶۰ نفر بودند که یا پرونده هایشان در مرحله گزینش مشکل پیدا کرده ، یا مدارک تحصیلیشان مشکل داشته یا اینکه انتقالی و مهمان از جای دیگر بودند که حالا گفتند بروید و مهلت شما تمام شده، به این که نمی‌گویند اخراج!

آصفری نماینده مجلس با بیان این موضوع که اخراج اساتید یک موج نبوده است، گفت: این استادان کمتر از ۶۰ نفر بودند که یا پرونده هایشان در مرحله گزینش مشکل پیدا کرده ، یا مدارک تحصیلیشان مشکل داشته یا اینکه انتقالی و مهمان از جای دیگر بودند که حالا گفتند بروید و مهلت شما تمام شده، به این که نمی‌گویند اخراج!

نماینده اراک ادامه داد: چون در سال انتخابات هستیم، برخی سعی دارند تا با این جوسازی ها یک سبد رای را برای خودشان آماده کنند و سعی دارند تا سو استفاده کنند که به اهدافشان برسند. این جو و موجی که ایجاد شده نیز مختص حالا نیست و در ادوار مختلف وجود داشته است.

با جریان براندازی چه در دانشگاه چه در هرجای دیگری برخورد می‌شود. قرار نیست از جو دانشگاه و پول بیت المال استفاده می‌کنند و این جریان را دنبال کنند. بروند بیرون و هر غلطی که خواستند انجام دهند.

محسن حسن آصفری با اشاره به این نکته که مقصر وزارت علوم است، گفت: اگر قبل از اینکه این اتفاقات رخ دهد وزارت علوم یک بیانیه می‌داد و آمار دقیقی را می‌داد و اطلاع رسانی می‌کرد، امروز شاهد این سیاه نمایی و موج سواری نبودیم. بیانیه دادن وزارت علوم بعد از مسموم کردن فضا تاثیری ندارد.

درباره کلاس دادن به آقای حدادیان اطلاعی ندارم، اما دلیل نمی‌شود چون افراد مداح هستند به آنها کلاس ندهند. وقتی کسی مدرک تحصیلی معتبر و سطح سواد دارد چه دلیلی دارد به او کلاس ندهند؟

وی ادامه داد: با جریان براندازی چه در دانشگاه چه در هرجای دیگری برخورد می‌شود. قرار نیست از جو دانشگاه و پول بیت المال استفاده می‌کنند و این جریان را دنبال کنند. بروند بیرون و هر غلطی که خواستند انجام دهند. ما در گذشته افرادی را داشتیم که چون این مسیر را در پیش گرفته بودند از حوزه اخراج شدند یا خلع لباس شدند. میبینیم که خلع لباس شده اند اما منبر هم می‌روند و صحبت هم می‌کنند.

درباره کلاس دادن به آقای حدادیان اطلاعی ندارم، اما دلیل نمی‌شود چون افراد مداح هستند به آنها کلاس ندهند. وقتی کسی مدرک تحصیلی معتبر و سطح سواد دارد چه دلیلی دارد به او کلاس ندهند؟ آنطوری که شنیدم آقای حدادیان از مدتها قبل در حال تدریس بودند اما حالا آن را به موج اخراج استادان وصل کردند و سو استفاده رسانه ای کردند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار