آغوش کهکشانی+ عکس

به گزارش رصد روز، هسته‌های این دو کهکشان درحال ادغام، هنوز حدود ۲۰,۰۰۰ سال نوری از هم فاصله دارند. در مرکز این میدان دید تلسکوپی، دو کهکشان بزرگ یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند و درحال ادغام هستند. این سیستم برهم‌کنشی، Arp 93 نام دارد. Arp 93...

به گزارش رصد روز، هسته‌های این دو کهکشان درحال ادغام، هنوز حدود ۲۰,۰۰۰ سال نوری از هم فاصله دارند.

در مرکز این میدان دید تلسکوپی، دو کهکشان بزرگ یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند و درحال ادغام هستند.

این سیستم برهم‌کنشی، Arp 93 نام دارد. Arp 93 در فاصله حدود ۲۰۰ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی دلو قرار دارد.

کهکشان سمت راست NGC 7285 و جفت دیگر با نام NGC 7284 شناخته می‌شود. هسته‌های درخشان آن‌ها هنوز حدود ۲۰,۰۰۰ سال نوری از هم فاصله دارند، اما یک جریان جزرومدی عظیم که حاصل برهم‌کنش گرانشی مداوم بین آن‌هاست، بیش از ۲۰۰,۰۰۰ سال نوری در جهت پایین قاب امتداد دارد.

برهم‌کنش کهکشان‌ها پدیده‌ای عجیب اما رایج در کیهان است. درواقع در همین نزدیکی، کهکشان مارپیچی بزرگ آندرومدا درحال نزدیک‌شدن به راه شیری است. Arp 93 به‌خوبی نمایانگر آغوش کیهانی آندرومدا و راه شیری در آینده‌ای دور است.

6 64ddd9a20d7f8 1 1

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار