آقای حسن قالیباف مسئولیت عدم اجرای قوانین در بورس بر عهده کیست؟

با مورد توجه قرار دادن بخشی از سخنان حسن قالیباف رئیس سازمان بورس که در آن به مؤلفه های حاکمیت قانون ، حاکمیت شریعت و حاکمیت شرکتی اشاره کرده می توان به این نتیجه رسید که در هر سه بخش مدیران بورسی دارای ضعف هستند و یا ابزار لازم برای برخو...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، حسن قالیباف رئیس سازمان بورس در حالی با ادبیات کج دار و مریز درباره مسئولیت معاملات با مردم گفتگو کرده که هنوز مهر تأئید تخلفات برخی مدیران و بازیگران حقوقی خشک نشده است. ریاست سازمان بورس در در ششمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در نهایت مسئولیت سود و زیان بر عهده خود سهامدار است از سیگنال دهی که موضوع همیشگی بازار سرمایه است ابراز گلایه کرد. دستگیری مدیران بورسی که از متخلفان بورس بودند البته نکات دیگری را در این باره مشخص کرد که پرداختن به آن می تواند لایه های دیگری از واقعیت را عیان کند.

 

با مورد توجه قرار دادن بخشی از سخنان حسن قالیباف رئیس سازمان بورس که در آن به مؤلفه های حاکمیت قانون ، حاکمیت شریعت و حاکمیت شرکتی اشاره کرده می توان به این نتیجه رسید که در هر سه بخش مدیران بورسی دارای ضعف هستند و یا ابزار لازم برای برخورد با متخطیان این قوانین وجود ندارد. به عنوان مثال در جریان اتفاقات اخیر بورس باید به این نکته اشاره کرد که تخلفات گسترده در بورس که منجر به دستگیری مدیران بورسی شد طبیعتاً روح قانون دارای خدشه شد و تعمد متخلفان بورس در این زمینه به فضای بی اعتمادی و تردید دامن رد که نشان از خودآگاهی برخی برای کسب منفعت و در نتیجه زیان به مردم دارد.

 

با انتشار صورتهای مالی گزارش بازرس قانونی مشخص می شود که برخی از شرکتهای فعال در بورس به کرات از قوانین حاکمیتی شرکتی در بخشهای مختلف تخطی کرده و در این باره اقدام مقتضی که جنبه بازدارنده و عدم تکرار داشته باشد مشاهده نمی گردد. این مسئله دامنه وسیعی از فعالیت را از تعداد اعضای هیئت مدیره تا حضور همزمان آنها در بیش از ۳ شرکت به عنوان اعضای موظف و غیر موظف و عدم اجرای درست قوانین حاکمیتی شرکتی را شامل می شود که در این موضوع نیز بحث نظارتی سازمان بورس به چالش کشیده می شود.

 

بدون شک تخلف و وارد کردن آسیب و زیان به مردم با روح شریعت هرگز همخوانی ندارد در حالیکه با عدم ایفای درست نقش نظارتی شاهد هستیم که عده زیادی سرمایه شان به باد رفت و بازار سرمایه به تعبیر نماینده مجلس قتلگاه سرمایه های مردم شد که خود گواه روشنی از عدم اجرای درست ضوابط است که در مورد سوم هم بی چون و چرا و حرف پیش باید از سازمان بورس و شخص حسن قالیباف مطالبه گر بود.

 

سخن آخر با رئیس سازمان بورس 

 

در اینکه عده ای از مردم بدون آگاهی و دانش وارد بازار سرمایه و در نتیجه این امر دچار زیان شدند شکی نیست اما باید از نهادهای نظارتی پرسید که چرا علیرغم تأکید مکرر همچنان برخی افراد که بعضاً مشخص می شود با هدف خاص اقدام به ارائه سیگنال می کنند همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. با یک جستجوی ساده در صفحات مجازی می توان به تعداد زیادی از این افراد دسترسی داشت اما نکته قابل توجه اینجاست که کدام برخورد قاطع با این افراد صورت گرفته و گزارش آن در اختیار مردم گذاشته شده؟

 

دستگیری مدیران بورسی که جرم برخی از آنها به عنوان متخلفان بورسی تأئید شده نشان می دهد که یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور از با چالش عدم اجرای درست قوانین روبروست که حل این مسئله توسط مردم امکان پذیر نیست و این موضوع درون ساختاری باید توسط افراد مسئول در این سازمان حل و فصل شود و امیدواریم سازمان بورس مسئولیت این مسئله حیاتی را تمام و کمال پذیرا باشد.

 

 

 

مطالب مرتبط