Untitled-2 copy

 فاطمه نصیری: آخرین آمار مربوط به بازار کار ایران نشان می‌دهد که نسبت اشتغال در تابستان جاری نسبت به تابستان سال گذشته رشد یک‌درصدی داشته و به ۳۸.۳درصد رسیده است. بر این اساس در بازه زمانی مذکور ۹۰۶هزار نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین میزان نسبت اشتغال از پاییز سال ۱۳۹۸ است. بر‌اساس آمار منتشر‌شده می‌توان گفت نسبت اشتغال برای اولین بار به میزان دوران پیش از همه‌گیری ویروس کرونا رسیده است. با‌این‌حال برخی معتقدند آمار منتشرشده دارای شبهه است و افزایش حدود یک‌میلیون شغل در طول یک سال با وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران، بسیار دشوار است. در دومین فصل سال جاری نرخ بیکاری نیز با رشد نقطه‌به‌نقطه منفی یک‌درصد، به ۷.۹درصد رسیده است. علاوه بر این، نرخ مشارکت اقتصادی در بازه زمانی مذکور با رشد ۰.۶درصدی به ۴۱.۶درصد رسیده است.

تصویر آماری اشتغال تابستان

نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال جاری نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در تابستان سال جاری با افزایش ۰.۶درصدی به ۴۱.۶درصد رسیده است. جمعیت فعالان اقتصادی در این فصل نیز با افزایش ۶۸۹هزار نفری به ۲۶میلیون و ۸۰۱هزار نفر رسیده است. علاوه بر افزایش جمعیت فعالان اقتصادی، جمعیت غیرفعال نیز ۶۵هزار نفر افزایش یافته است. نسبت اشتغال تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش یک‌درصدی مواجه بوده است.

 

در این فصل نسبت اشتغال به ۳۸.۳درصد رسیده که از پاییز سال ۱۳۹۸ بیشترین میزان آن است. پیش از آن در پاییز سال ۱۳۹۸نسبت اشتغال معادل ۳۹.۸درصد بوده  است. این مساله می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که نسبت اشتغال برای اولین بار به دوران پیش از همه‌گیری کرونا رسیده است. نگاهی به تغییرات جمعیت شاغلان در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد جمعیت شاغلان با افزایش ۹۰۶هزار نفری مواجه بوده و به ۲۴میلیون ۶۸۵ نفر رسیده است. برخی معتقدند آمار منتشر‌شده دارای شبهه است و افزایش حدود یک‌میلیون شغل در طول یک سال با وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار دشوار است.  همان‌طور که نسبت اشتغال نقطه‌به‌نقطه در تابستان سال جاری افزایش یک‌درصدی را تجربه کرده، نرخ بیکاری در همین بازه زمانی با رشد منفی یک‌درصدی مواجه بوده است. در دومین فصل سال جاری نرخ بیکاری به ۷.۹درصد رسیده است. جمعیت بیکاران تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۱۷هزار نفری همراه بوده است.

اشتغال مردان و زنان ‌

بررسی جزئیات گزارش مذکور نشان می‌دهد در تابستان سال جاری نسبت اشتغال مردان معادل ۶۴.۳درصد بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰.۹درصدی داشته است. در دومین فصل سال جاری ۵۲۸هزار نفر به جمعیت شاغلان مرد افزوده شده است. در همین بازه زمانی نرخ بیکاری مردان با رشد منفی یک‌درصدی به ۶.۳درصد رسیده و ۱۹۴هزار نفر از جمعیت بیکاران مرد کاسته شده است. علاوه بر این، نرخ مشارکت اقتصادی مردان در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۰.۲درصدی، به ۶۸.۶درصد رسیده و ۳۳۴هزار نفر به جمعیت فعالان اقتصادی مرد افزوده شده است.

آمارهای مربوط به زنان در بازار کار نشان می‌دهد در تابستان سال جاری نسبت اشتغال زنان به ۱۲.۳درصد رسیده است. مقایسه این نسبت اشتغال با تابستان سال گذشته نشان می‌دهد نسبت اشتغال زنان رشد یک‌درصدی را تجربه کرده است. در این بازه زمانی ۳۷۸هزار نفر به جمعیت زنان شاغل افزوده شده است. در تابستان سال جاری نرخ بیکاری زنان به ۱۵.۴درصد رسیده است.

نرخ بیکاری زنان در تابستان سال جاری در مقایسه با تابستان سال گذشته با رشد منفی ۱.۸درصدی مواجه بوده و در این بازه زمانی ۲۳هزار نفر از جمعیت بیکاران زن کاسته شده است. نگاهی به اشتغال تابستان سال جاری در بخش‌های مختلف اقتصاد  نشان می‌دهد که از میان سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت، اشتغال در بخش خدمات با ۵۰.۵درصد بیشترین سهم را داشته است. پس از خدمات، صنعت با سهم ۳۴درصدی و کشاورزی با سهم ۱۵.۵درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منبع:دنیای اقتصاد

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید