ابهام بزرگ وضعیت شغلی هیئت مدیره گروه انتخاب / اشتراکات با چاشنی ابهامات

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع مدیران دوشغله و چندشغله هنوز محل بحث بسیاری در داخل کشور است. از طرفی بحران بیکاری و آزمودن آزموده ها و از طرفی دیگر عدم اعتماد به نسل جدید مدیریت کشور همگی نشان میدهد که برای برچیده شدن و جراحی این تؤمور ...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع مدیران دوشغله و چندشغله هنوز محل بحث بسیاری در داخل کشور است. از طرفی بحران بیکاری و آزمودن آزموده ها و از طرفی دیگر عدم اعتماد به نسل جدید مدیریت کشور همگی نشان میدهد که برای برچیده شدن و جراحی این تؤمور بدخیم باید بسیاری از سازمانهای خصوصی و دولتی را زیر ذره بین برد. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد به ایرادات قانونی در خصوص تعریف مدیران چندشغله بر میگردد و عضویت همزمان هیئت مدیره یک شرکت در شرکتهای زیر مجموعه نیز همچنان محل بحث و چکش کاری است.

“تبصره ی ۶ ماده ی ۴ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی بیان می کند:
اعضای موظف هیات مدیره نمیتوانند در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره باشند. هیچ یک ازاعضای هیات مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره باید در این خصوص، اقرار نامهای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند”.

گروه صنعتی انتخاب از جمله شرکتهایی است که بررسی وضعیت شغلی اعضای هیئت مدیره آن ابهام بزرگی را مطرح می کند.

ذکر این نکته ضروریست که همه اعضای هیئت مدیره این گروه موظف هستند.

هیئت مدیره گروه انتخاب

 

قبل از نام بردن از سایر مشغله های اعضای هیت مدیره این گروه باید گفت که عضویت مشترک آنها در برخی شرکتها از موضوع در اختیار داشتن چند صندلی پر رنگ تر و دارای ابهام بیشتری است.

مجتبی چیت ساز و محمد حسین فهیمی بصورت همزمان در شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان دیده می شوند.

محمدحسین فهیمی سرمایه گذاری ساختمان سبحان

شرکت پیام انتخاب از دیگر شرکتهاییست که فصل مشترک ۴ نفر از اعضای هیئت مدیره گروه انتخاب است.

محمد جنتیان ، محمدحسین فهیمی(مدیرعامل گروه انتخاب) و امین منانی در این شرکت عضو هیئت مدیره هستند. و اصغر قربانی نیز سکان مدیریت آن را در ختیار دارد.

در شرکت آتیه سازان ماندگار انتخاب نوین نیز یکبار دیگر شاهد گردهمایی ۴ نفر از اعضای هیئت مدیره گروه انتخاب در هیئت مدیره آن هستیم.

اصغر قربانی آتیه سازان ماندگار انتخاب نوین

ارتباط سازان مبتکر آرمانهای تجاری از دیگر شرکتهاییست که اصغر قربانی و امین منانی از گره انتخاب را در هیئت مدیره خود جا داده است. 

امین منانی ارتباط سازان مبتکر آرمانهای تجاری

جدا از این محمد جنتیان به صورت همزمان در هیئت مدیره مدیا الکترونیک مهر و آتیه سازان صنعت سپاهان حضور دارد.

امین منانی نیز علاوه بر موارد گفته شده در شرکت حمل و نقل کالابران عضو هیئت مدیره است.

منانی حمل و نقل کالابران

مجتبی چیت ساز افزون بر پرمشغلگی های گفته شده در شرکت پتروپالایش انتخاب جاسک یکی از کرسی های هیئت مدیره را برای خود می بیند.

مجتبی چیت ساز پتروپالایش انتخاب جاسک

حال این سؤال مطرح می شود که عضویت همزمان اعضای هیئت مدیره گروه انتخاب بصورت اشتراکی و انفرادی آیا زمینه ساز اعتماد به سایرین خواهد بود؟ پیامدهای چنین مسئله ای برای جامعه چیست و آیا این بدعت گذاری در بدنه مدیریتی کشور جایز است؟

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار