اجرای فرایند بازرسی سرد تختال در واحد کنترل کیفی فولادسازی

با استفاده از تجهیز هند هلد (Hand held) و اجرای فرایند بازرسی سرد تختال در واحد کنترل کیفی فولادسازی، گام دیگری در راستـــای تحقق تحول دیجیتــــال در فــــولاد مبارکه برداشته شد.

به گزارش رصد روز، کارشناس کنترل کیفی فولادسازی با بیان این مطلب گفت: واحد کنترل کیفی فولادسازی در چهار بخش فعالیت میکند: بازرسی گرم تختال جهت مشاهده و ثبت عیوب شکلی و سطحی تختال؛ بازرسی سرد تختال در واحد آمادهسازی تختال (واحد ۲۸) جهت اندازهگیری ابعادی و برطرف کردن عیوب تختال؛ بازرسی سرد تختال در انبارهای بیرونی جهت بازرسی تختال در حال عرضه به بازارهای داخلی و صادراتی؛ بازرسی آهن قراضۀ ارسالی به فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا.

محسن عزیزی با بیان اینکه در نتیجۀ انجام طرحهای توسعه در ناحیۀ فولادسازی، تناژ تختالهای فروشی در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است، گفت: برای عرضۀ این تختالها به بازارهای داخلی و صادراتی، بهدلیل کاربرد آنها در صنایع حساسی مانند نفت و گاز، به بازرسیهای کیفی دقیق در مرحلۀ گرم و سرد نیاز است.

وی با تأکید بر اینکه بازرسی سرد تختالها توسط کارکنان کنترل کیفی در انبارهای بیرونی و واحد ۲۸ انجام میگیرد، تصریح کرد: در حین فرایند بازرسی، اطلاعات مربوطه وارد فرمهای کاغذی میشود و در پایان، اطلاعات کاملشده در سیستم اطلاعاتی ثبت میگردد. این امر علاوهبر صرف زمان، احتمال خطای نوشتاری را به همراه داشت؛ به همین دلیل، بعد از بررسیهای کارشناسی توسط واحد کنترل کیفی، استفاده از تجهیز «هند هِلد» (Hand held) در این واحد پیشنهاد شد.

کارشناس واحد کنترل کیفی فولادسازی در تشریح عملکرد تجهیز هند هِلد گفت: این تجهیز وسیلهای برای وارد کردن اطلاعات در سیستم داخلی فولاد مبارکه و چک کردن اطلاعات سیستمی یا فیزیکی محصولات است که دارای قابلیت حمل، وزن کم، تکنولوژی دستگاههای دستی یا موبایل و یک صفحهنمایش با ورودی لمسی است. در واقع میتوان آن را یک کامپیوتر دستی معرفی کرد که جهت انجام بازرسی مورداستفاده قرار میگیرد.

وی با بیان اینکه در هند هلد تمامی منوهای مهم برای بازرسی سرد مختص کنترل کیفی فولادسازی بارگذاری شده است، ادامه داد: اعلام و لغو اسکارف دستی تختال، کنترل ابعاد سرد تختال، تغییر سیکل عملیاتی تختال، تغییر گرید و مشخصات تختال ازجمله قابلیتهای این تجهیز است.

عزیزی از تست اولیه و موفقیتآمیز هند هلد در واحد انبار روباز تختال (S۷)خبر داد و گفت: افزایش سرعت بازرسی، کاهش تردد کارکنان برای ثبت اطلاعات بازرسی در سیستم IS SUITE، افزایش دقت بازرسیها و آنلاین بودن بازرسی تختال از مزایای مهم این دستگاه در واحد کنترل کیفی است.

وی در بخش پایانی سخنان خود از مدیریت و کارکنان واحدهای کنترل کیفی، فناوری اطلاعات، شرکت ایریسا و مرکز داده و سختافزار تشکر و قدردانی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید  

 

 

 

روابط عمومی فولاد مبارکه

مطالب مرتبط