اختصاص بیش از ۹۳۹ میلیارد تومان اعتبار برای تامین بسته های معیشتی

بنیاد علوی در فاصله سال های 1398 تا 1402، بیش از 939 میلیارد تومان اعتبار را برای تامین بسته های معیشتی و توزیع آن در مناطق محروم سراسر کشور اختصاص داد.

به گزارش رصد روز به نقل از مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ این اعتبار اختصاص یافته صرف تهیه و تامین ۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۱۵ بسته معیشتی و توزیع در میان خانواده های محروم استان های کشور شد.

براساس این گزارش،استان تهران با ۲۸۶ هزار و ۴۸۷ بسته معیشتی و اختصاص بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان بیشترین سهم از توزیع بسته های معیشتی را به خود اختصاص داد.

خراسان رضوی، دومین استانی است که با اختصاص ۷۰ میلیارد تومان ، ۱۵۳ هزار و ۷۰۵ بسته معیشتی در مناطق محروم آن توزیع شد.

همچنین دراستان های فارس و خوزستان با تخصیص بیش از ۶۰ میلیارد تومان و ۵۳ میلیارد تومان به ترتیب ۱۲۶ هزار و ۲۷۴ و ۱۱۳ هزار و ۸۵۳ بسته معیشتی میان خانوارهای محروم توزیع شد.

طی ۵ سال اخیر، بسته های معیشتی توزیع شده در استان سیستان و بلوچستان ۱۰۲ هزار و ۹۹۷ مورد بود که برای این میزان حدود ۴۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و استان کرمان نیز با توزیع ۸۹ هزار و ۸۴۴ بسته معیشتی و تخصیص حدود ۴۴ میلیون تومان در ردیف های بعدی رسیدگی بنیاد علوی به خانوارهای نیازمند قرار دارند.

استان های آذربایجان غربی با ۸۷ هزار و ۶۹۸ بسته معیشتی و اختصاص نزدیک به ۳۹ میلیون تومان و هرمزگان با توزیع ۸۲ هزار و ۱۷۹ بسته معیشتی و تخصیص ۳۷ میلیارد تومان نیز در ردیف های بعدی توزیع بسته های معیشتی قرار دارند.

در میان سایر استان ها، کمترین میزان اعتبار و بسته های معیشتی اختصاص یافته به استان های ایلام و سمنان هر کدام با ۲۲ هزارو ۱۸۶ و همچنین ۱۵ هزار و ۱۹۰ مورد است که به ترتیب ۱۱ میلیارد تومان و حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص دادند.

www.alavi-bonyad.com/11259

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط