ادامه روند افزایشی تولید سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠/ افزایش تولید ۵ هزار و ۶٠٩ دستگاهی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال گذشته/ ثبت رکورد عبور از کل تولید سال ١۴٠٠ سایت بن رو/ ثبت رکورد تولید هزار و ٩٢۴ دستگاه در اول آبان

گروه خودروسازی سایپا در ادامه روند افزایشی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته، در ابتدای آبان سال جاری با تولید ۲۵۳ هزار و ٧۶٢ دستگاه خودرو نسبت به ابتدای آبان سال گذشته با تولید ۲۴۷ هزار و ۶٩٩ دستگاه خودرو به میزان ۶ هزار و ۶٣ دستگاه بی...

گروه خودروسازی سایپا در ادامه روند افزایشی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته، در ابتدای آبان سال جاری با تولید ۲۵۳ هزار و ٧۶٢ دستگاه خودرو نسبت به ابتدای آبان سال گذشته با تولید ۲۴۷ هزار و ۶٩٩ دستگاه خودرو به میزان ۶ هزار و ۶٣ دستگاه بیشتر تولید کرده است.

به گزارش رصد روز به نقل از سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا در مهرماه امسال ۳۹ هزار و ٢٧٢ دستگاه خودرو تولید کرد که در مقایسه با مهر سال گذشته با تولید ۳۳ هزار و ۶۶٣ دستگاه خودرو، افزایش ۵ هزار و ۶٠٩ دستگاهی را در کارنامه سایپا رقم زد.

همچنین گروه سایپا در مهرماه بر اساس تقویم کاری از میانگین تولید روزانه هزار و ٨٧٠ دستگاه عبور و در اول آبان موفق به ثبت رکورد تولید هزار و ٩٢۴ دستگاه شد.

علاوه بر این در راستای برنامه افزایشی تولید که به دستور مدیرعامل گروه در دستور کار قرار گرفت، شرکت بن رو در مدت زمانی حدود ٧ ماه موفق به ثبت رکورد تولید سال قبل شد. بر همین اساس سایت تولیدی بن رو که تولید وانت سایپا ١۵١ را در دستور تولید دارد، توانست از کل تولید سال گذشته عبور کرده و بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۵٠ دستگاه وانت ١۵١ تولید کند.

این گزارش می افزاید: روند افزایشی تولید خودروی شاهین همچنان ادامه داشته و با تولید بیش از ١۶ هزار دستگاه تا پایان مهر، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تولید ۱۲ هزار دستگاه، افزایش ۴٠ درصدی را نشان می دهد.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار