ارایه خدمات مالی و بانکی یکپارچه با گروه مالی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ها نباید صرفا محصول محور باشند، گفت: نگاه مشتری محوری همواره در بانک ملی ایران وجود داشته و تشکیل گروه مالی در این بانک می تواند خدمات مالی و بانکی یکپارچه ای ...

به گزارش رصد روز، عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ها نباید صرفا محصول محور باشند، گفت: نگاه مشتری محوری همواره در بانک ملی ایران وجود داشته و تشکیل گروه مالی در این بانک می تواند خدمات مالی و بانکی یکپارچه ای را به مشتریان ارایه کند.

محمد شیریجیان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه طی سال های گذشته بحث زنجیره تامین مالی مغفول واقع شده بود، افزود: با توجه به تشکیل بانکداری جامع و نگاه مشتری محوری در خدمات بانکی، تشکیل گروه مالی در بانک می تواند یکی از حلقه های تکمیل کننده باشد.

وی تصریح کرد: کارگزاری بانک یکی از گروه هایی است که باید گروه مالی را تقویت کند و در همین راستا باید فعالیت این کارگزاری تا حد امکان گسترده تر شود.
شیریجیان با تاکید بر اینکه راه اندازی شرکت تامین سرمایه و ورود به صنعت بیمه از دیگر حلقه های مفقوده در بانک ملی ایران هستند، ادامه داد: امید می رود بانک به سمت و سویی حرکت کند که بتواند تامین مالی نظام تولید کشور را از طریق بازار سرمایه انجام دهد.
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک خاطر نشان کرد: همچنین باید بتوانیم با توجه به گستردگی و جامعیتی که بانک ملی ایران دارد، در حوزه بانکداری و سرمایه گذاری نیز از طریق گروه مالی فعال شویم.

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط