ارتقاء نقش بورس در اقتصاد ملی و تامین مالی بنگاه‌ها

بازار سرمایه به عنوان بازار منابع بلندمدت می‌تواند در صورت سیاست گذاری صحیح نقش تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده گیرد.

به گزارش رصد روز، محمدعلی شیرازی عضو هیات مدیره بورس تهران با بیان مطلب فوق گفت: تامین مالی در ایران به طور سنتی برعهده نظام بانکی بوده است. منابع بانک‌ها عموما، منابعی با سررسید کوتاه مدت است و از سوی دیگر شرکت‌ها و صنایع برای تامین مالی طرح‌های سرمایه گذاری خود نیازمند منابع بلندمدت هستند. همین تفاوت در سررسید منابع مورد نیاز، قدرت وام دهی شبکه بانکی را کاهش داده و منابع بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

وی بازار سرمایه را در تامین مالی شرکت‌ها توانمند دانست و اظهار داشت: بازار سرمایه به عنوان بازار منابع بلندمدت می‌تواند در صورت سیاست گذاری صحیح، نقش تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد.

 

شیرازی جایگاه بورس تهران در اقتصاد ملی و تامین مالی از طریق بورس را با اهمیت ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر بازار بورس با هدف مزبور فاصله دارد، اما در سال‌های اخیر با توجه به ایجاد ملزومات مورد نیاز جهت افزایش نقش بورس در اقتصاد ملی و تامین مالی بنگاه‌ها همچون ایجاد نهاد‌های تخصصی مانند موسسات رتبه بندی اعتباری، طراحی ابزار تامین مالی همچون اوراق صکوک و اصلاح برخی قوانین و مقررات جایگاه آن ارتقاء داشته است و انتظار می‌رود در آینده بورس به جایگاه واقعی و شایسته خود در فضای اقتصادی کشور دست یابد.

 

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

 

 

 

 

اقتصاد ۲۴

مطالب مرتبط

آخرین اخبار