ارزش سهام عدالت امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

ارزش سهام عدالت، ۱.۲درصد کاهش یافت.

به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۲درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۶۰هزار تومان، ۲۶ میلیون و ۴۸۱هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۳۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۴۳۶هزار تومان رسیده است.

 ارزش سهام عدالت امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

ارزش سهام عدالت

مطالب مرتبط